HaxLive Hogeldiniz

Full Version: Şikayetim Var!!!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Forumdaki Konu Sayım ve Mesajlarım Azalıyor 510 'a Yakın Mesajım 93 Konum Falan Vardı!!

Vede Suçsuz Yere Forumda En Aktif Kişi Olsam Bile Adminlikten Men Ediliyorum!!! Hatta Ve Hatta Şu Ana Kadar Rütbe Bile Verilmedi Forumda En Çok Mesajı Olan Kişiyim + Forumda 100 Mesajı Olan Kişi Şu An Yardımcı!

Gereğinin Yapılmasını Arz Ederim..